intisâb


intisâb
(A.)
[ بﺎﺴﺘﻥا ]
1. bir yere mensup olma.
2. bir yere bağlanma, bir yerde çalışmaya başlama.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • intisab — ə. 1) birləş(dir)mə; 2) təyin etmə; 3) qaldırma; 4) ereksiya ə. mənsub olma; mənsubluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İNTİSAB — (Nasb. dan) Dikilip durmak. * Yükseğe kaldırmak. * Bir mansaba tayin olunmak. * Gr: Kelimenin mansub olması (Bak: Mansub …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNTİŞAB — Odun veya mal biriktirme. * Tutulup kalma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜNTESİB — İntisab etmiş, intisab eden, giren, alâkası olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜNTESİBÎN — İntisab edenler, alâkası olanlar, girenler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AN-I SEYYALE — Gelip geçici az bir an.(Vacib ül Vücud a intisabını bilen veya intisabı bilinen herbir mevcud, sırr ı vahdetle, Vâcib ül Vücud a mensub bütün mevcudatla münasebetdar olur. Demek her bir şey, o intisab noktasında hadsiz envar ı vücuda mazhar… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • intisap — is., bı, esk., Ar. intisāb 1) Bağlanma 2) Girme 3) Kapılanma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller intisap etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • müntesib — (A.) [ ﺐﺴﺘﻨﻡ ] mensup, intisab etmiş …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • HİLAFETNAME — Tarikata intisab ile usulü dairesinde belirli mevkilere çıkarak irşad mertebesine yükselenlerden isteklilerin irşad ve terbiyesine ruhsat ve izni mutazammın şeyhi tarafından verilen mühürlü vesika …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MA'LUM — Resul i Ekrem in (A.S.M.) bir nâmıdır. Onun geleceği, melekler, resuller ve nebiler tarafından mâlum olduğundan ve dünyaya teşriflerinden evvel kendilerinin ta zim edilmesi ve ona intisab dileklerinden dolayı bu isim verilmiştir. * Bilinen, belli …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük